Jogi nyilatkozat: ©Copyright 2023, Úsovsko Hungary Kft., Magyarország

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldal teljes tartalma és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, szoftverek, adatbázisok, statisztikák és más részek szellemi tulajdonjogi védelem alatt állnak, és ezek kizárólagos jogosultja az Úsovsko Hungary Kft.

A Felhasználó nem jogosult a weboldal tartalmát, illetve annak részeit (különösen, de nem kizárólagosan a weboldalon elérhető bármely alkalmazást, szolgáltatást, videót, szoftvert, dokumentációt) sokszorosítani, terjeszteni, módosítani, publikálni, átdolgozni, azokból származékos művet alkotni, azokat más műbe, weboldalba beépíteni, továbbá nem jogosult létrehozni a Weboldallal, illetve az azon keresztül nyújtott szolgáltatással sem azonos, sem pedig azt helyettesítő szolgáltatást vagy terméket.

Eltérő rendelkezés hiányában az Úsovsko Hungary Kft. weboldalán szereplő valamennyi védjegy a védjegyekre vonatkozó jogszabályok szerint védett. Bármilyen jellegű használathoz az Úsovsko Hungary Kft. írásbeli jóváhagyása szükséges.
Az Úsovsko Hungary Kft., mint Szervező által szervezett nyereményjátékban való részvétel feltételeiről és menetéről, valamint a nyeremények leírásáról a Játékban részt venni szándékozók a Játék ideje alatt részletes tájékoztatót, valamint Részvételi és játékszabályzatot találnak ezen a weboldalon.

Az Úsovsko Hungary Kft. a weboldalon keresztül a szolgáltatásokat úgy nyújtja, ”ahogy azok vannak” és ”ahogy azok elérhetőek”. Az Úsovsko Hungary Kft. minden ésszerű és elvárható intézkedést megtesz a weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle felelősséget nem vállal azokért a károkért, amelyek a weboldal létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a weboldalról elérhető tartalmak törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

Az Úsovsko Hungary Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat, valamint a jelen nyilatkozatot bármikor egyoldalúan módosítsa, szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse a Felhasználók megfelelő tájékoztatása mellett, továbbá a weboldal tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, illetve törölje.

Amennyiben az Úsovsko Hungary Kft. módosítja a felhasználási feltételeket, minden esetben annak módosított változata kerül a weboldalon megjelenítésre, és a módosulás tényéről az Úsovsko Hungary Kft. a weboldalon keresztül értesíti a Felhasználókat. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Komárom, 2023. június 16.
Úsovsko Hungary Kft.

Minden jog fenntartva.